AANVRAAG TERMIJNBON


    • U moet akkoord gaan op de checkbox “Urenregistratie in Docsure” en daadwerkelijk de uren hebben geregistreerd in Docsure bij weekstaten,
      anders wordt er geen termijnbon verstrekt.
    • Indien van toepassing als bijlage(n) toevoegen: reiskosten e.d. (facturen/betaalbewijzen)