Deze infopagina is voor onderaannemers om hen te informeren welke documenten wij verwachten, indien men buitenlandse werknemers heeft.

Model 2020

Type I

Deze verblijfsvergunning “REGULIER BEPAALDE TIJD” wordt verleend aan vreemdelingen wanneer verblijf op reguliere gronden is toegestaan. De vergunning wordt altijd verleend onder een beperking, bijvoorbeeld verblijf bij familie- of gezin, studie of arbeid in loondienst.

Type II

Deze verblijfsvergunning “REGULIER ONBEPAALDE TIJD” wordt verleend aan vreemdelingen die voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven. De vergunning wordt niet onder beperkingen verleend en er worden geen voorschriften aan verbonden.

Type III

Deze verblijfsvergunning “ASIEL BEPAALDE TIJD” wordt verleend aan vreemdelingen aan wie op asielgronden verblijf in Nederland voor bepaalde tijd wordt toegestaan. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel wordt in beginsel voor een periode van 5 jaar verleend.

Type IV

Deze verblijfsvergunning “ASIEL ONBEPAALDE TIJD” wordt verleend indien betrokkene na vijf jaar verblijf op grond van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel nog steeds bescherming in Nederland nodig heeft. De vergunning wordt niet onder beperkingen verleend en er worden geen voorschriften aan verbonden.

Type V

Deze verblijfsvergunning “EU LANGDURIG INGEZETENE” wordt verleend aan vreemdelingen die voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven en de status van EU-langdurig ingezetene hebben. De vergunning wordt niet onder beperkingen verleend en er worden geen voorschriften aan verbonden.

Type EU/EER

Dit document “BURGER VAN DE UNIE/EER” wordt verleend aan burgers uit landen van de Europese Unie, Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Afhankelijk van de duur van het verblijf in Nederland kan dit document worden verstrekt conform artikel 8 of 19 van de richtlijn 2004/38/EG. 


Type Article 50

Deze verblijfsvergunning “(PERMANENT) RESIDENCE DOCUMENT WITHDRAWAL AGREEMENT ART. 18(1).” wordt verleed aan (familieleden van) VK-onderdanen die onder de werking van het terugtrekkingsakkoord vallen.


Type Familielid EU/EER

Dit document “FAM. VAN EEN BURGER VAN DE UNIE” wordt verstrekt aan familieleden van burgers van de Unie die zelf een nationaliteit van een derde land hebben. Afhankelijk van de duur van het verblijf in Nederland wordt dit document verstrekt conform artikel 10 of 20 van de richtlijn 2004/38/EG.


Type Article 50 Frontier Worker

Dit document “FRONTIER WORKER” wordt verleend aan (familieleden van) VK-onderdanen die onder de werking van het terugtrekkingsakkoord vallen en zich in Nederland als grensarbeider hebben laten registreren.

Model 2012

Type I

Deze vergunning wordt verleend wanneer verblijf op reguliere gronden wordt toegestaan. De vergunning wordt altijd verleend onder een beperking, bijvoorbeeld verblijf bij familie- of gezin, studie of arbeid in loondienst.

Type II

Deze vergunning wordt verleend aan vreemdelingen die voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven. De vergunning wordt niet onder beperkingen verleend en er worden geen voorschriften aan verbonden.

Type III

Deze vergunning wordt verleend aan vreemdelingen aan wie op asielgronden verblijf in Nederland voor bepaalde tijd wordt toegestaan. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel wordt in beginsel voor een periode van 5 jaar verleend.

Type IV

Deze vergunning wordt verstrekt indien betrokkene na vijf jaar verblijf op grond van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel nog steeds bescherming in Nederland nodig heeft.

Type V

Deze vergunning wordt verleend aan vreemdelingen die voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven en de status van EU-langdurig ingezetene hebben. De vergunning wordt niet onder beperkingen verleend en er worden geen voorschriften aan verbonden.

Type EU/EER

Dit document wordt verleend aan vreemdelingen uit landen van de Europese Unie, Europese Economische Ruimte of Zwitserland die 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijven en hun familieleden.

Type Familielid EU/EER

Dit document wordt verstrekt aan familieleden van burgers van de Europese Unie, Europese Economische Ruimte of Zwitserland, die zelf een nationaliteit van een derde land hebben.

Type Article 50

Article 50: Verblijfsdocument voor (familieleden van) VK-onderdanen die onder de werking van het Withdrawal Agreement vallen

Er zijn 2 soorten Article 50 verblijfsdocumenten

Model 2011

Type I

Deze vergunning wordt verleend wanneer verblijf op reguliere gronden wordt toegestaan. De vergunning wordt altijd verleend onder een beperking, bijvoorbeeld gezinshereniging, studie of arbeid in loondienst.

Type II

Deze vergunning wordt verleend aan vreemdelingen die voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven. De vergunning wordt niet onder beperkingen verleend en er worden geen voorschriften aan verbonden.

Type III

Deze vergunning wordt verleend aan vreemdelingen aan wie op asielgronden verblijf in Nederland voor bepaalde tijd wordt toegestaan. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel wordt in beginsel voor een periode van drie of vijf jaar verleend.

Type IV

Deze vergunning wordt verstrekt indien betrokkene na 5 jaar verblijf op grond van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel nog steeds bescherming in Nederland nodig heeft.

Type EU/EER

Dit document wordt verleend aan vreemdelingen uit landen van de Europese Unie, Europese Economische Ruimte of Zwitserland die 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijven en aan Kroaten.