Deze infopagina is voor onderaannemers om hen te informeren welke documenten wij verwachten, indien men buitenlandse werknemers heeft.

Wilt u een buitenlandse werknemer aannemen? Afhankelijk van waar uw werknemer vandaan komt, heeft u een werkvergunning nodig.

Werknemers uit de EER en Zwitserland

Inwoners uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland mogen zonder werkvergunning in Nederland werken. Zij moeten een geldig paspoort of identiteitsbewijs hebben.

Lijst EER-landen

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • IJsland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Zweden

Statushouders / Verblijfsvergunning

Iemand die van buiten de EU/EER of Zwitserland maar wel in het bezit is van een verblijfsvergunning, hoeft geen tewerkstellingsvergunning te hebben. Zo’n persoon is een statushouder en heeft daardoor in principe dezelfde status als een Nederlander. Iemand met een verblijfsvergunning heeft als het goed is de aantekening op zijn documenten staan: ‘Arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist’. Dit kun je eenvoudig controleren als je iemand in dienst neemt.

Werknemers buiten de EER en Zwitserland

Werknemers van buiten de EU/EER of Zwitserland hebben meestal een werkvergunning nodig. Er zijn 2 soorten werkvergunningen:

Tewerkstellingsvergunning (TWV)

Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

Welke werkvergunning u moet aanvragen en waar, hangt onder andere af van hoelang de werknemer in Nederland komt werken.

Personen uit Oekraïne

Oekraïne maakt geen deel uit van de EU of EER. Toch mogen Oekraïners sinds 1 april 2022 zonder tewerkstellingsvergunning werken in Nederland. De logische verklaring hiervoor is natuurlijk de situatie in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die hiervan het gevolg is. Vluchtelingen uit dat land vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de EU. Je moet als werkgever wel aan het UWV melden dat je een vluchteling uit Oekraïne in dienst neemt. Verder moet deze medewerker ook een arbeidsovereenkomst krijgen.

Wanneer vraag ik een tewerkstellingsvergunning (TWV) aan?

U vraagt een TWV aan in 1 van de volgende situaties:

 • De werknemer komt korter dan 3 maanden in Nederland werken.
 • De werknemer is al in Nederland en heeft een verblijfsvergunning. (Dit is vaak zo bij buitenlandse studenten en asielzoekers.)
 • De werknemer komt langer dan 3 maanden werken in Nederland, maar komt hier niet wonen.

Een TWV vraagt u aan bij UWV. De werknemer kan dit niet zelf doen. Voor het aanvragen van een TWV gelden er ook nog andere voorwaarden. Welke voorwaarden dat zijn, hangt af van de categorie (groep) waarin uw buitenlandse werknemer is ingedeeld.

De voorwaarden voor een TWV

De algemene voorwaarden zijn:

 1. Uw werknemer heeft een geldige verblijfsvergunning.
 2. U houdt zich aan de arbeidsvoorwaarden.
 3. U heeft de arbeidswetgeving niet overtreden.

Een geldige verblijfsvergunning

Uw werknemer moet een geldige verblijfsvergunning hebben (of krijgen) waarmee hij mag werken. Duurt het werk korter dan 3 maanden? Dan is meestal een visum voldoende. Meer informatie over een visum aanvragen vindt u op rijksoverheid.nl.

U houdt zich aan de arbeidsvoorwaarden

Ook als u buitenlandse werknemers in dienst heeft, houdt u zich aan de arbeidsvoorwaarden die in Nederland gelden. U betaalt in ieder geval het wettelijk minimumloon voor een werknemer van 21 jaar en ouder. Ook als die werknemer jonger dan 21 is of in deeltijd werkt. U stort het salaris iedere maand op de bankrekening van uw werknemer. En u zorgt voor een veilige en gezonde werkomgeving.

U heeft de arbeidswetgeving niet overtreden

U heeft in de 5 jaar voor de aanvraag geen boete gehad voor overtreding van de arbeidswetgeving. Bijvoorbeeld omdat u minder dan het minimumloon betaalde of buitenlandse werknemers zonder werkvergunning liet werken.

Speciale voorwaarden per categorie

De speciale voorwaarden voor het aanvragen van een TWV verschilt per categorie (groep). Kijk bij welke categorie uw werknemer hoort en klik op de link. U vindt dan de volgende informatie:

 1. Welke speciale voorwaarden er gelden.
 2. Welke documenten u moet meesturen met de aanvraag.
 3. Hoelang de TWV geldig is.

Dit zijn de categorieën:

 • Floriade 2022
 • Britten
 • Asielzoeker
 • Geestelijke
 • Kennismigrant kort verblijf en grensarbeid
 • Werknemer buitenlandse bedrijf waar u goederen aan levert
 • Werknemer buitenlands bedrijf dat machines, software of apparatuur levert
 • Musicus/Artiest – bepaalde functies
 • Overplaatsing personeel
 • Praktikant
 • Stagiair
 • Werkstudent
 • Zeevisserij
 • Gewone arbeidsplaats/overig
 • Topsport
 • Seizoensarbeid land- en tuinbouw
 • Internationaal onderwijs (docent)

Ik vraag een TWV aan

Het aanvragen van de TWV kost tijd. Houd daarom rekening met het volgende:

Zorg dat u de tijd neemt om vooraf alle gegevens te verzamelen die u nodig heeft bij de aanvraag.

Vraag de TWV aan via het werkgeversportaal. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau EH3. En de juiste machtiging voor de dienst ‘Aanvragen tewerkstellingsvergunning’. Heeft u nog geen eHerkenning? Dan kunt u dit aanvragen bij een door de overheid erkende leverancier. Hiervoor heeft u een KVK-nummer nodig.

Na de aanvraag duurt het maximaal 5 weken voordat u de beslissing krijgt.

Aanvragen tewerkstellingsvergunning (TWV)

Let op: Als u een werknemer laat werken zonder een werkvergunning, is dat illegale arbeid. U leest meer hierover op arbeidsinspectie.nl.

Wanneer vraag ik een GVVA aan?

U vraagt een Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA) aan als de werknemer langer dan 3 maanden in Nederland komt werken. En als 1 van de volgende situaties voor hem geldt:

 1. De werknemer heeft geen verblijfsvergunning.
 2. De werknemer komt in Nederland wonen.

Een GVVA vraagt u aan bij de IND. De werknemer kan dit ook zelf doen. De IND vraagt advies aan UWV. UWV beoordeelt of de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor een GVVA. Welke voorwaarden dat zijn hangt af van de categorie (groep) waarin uw buitenlandse werknemer is ingedeeld.