WET KETENAANSPRAKELIJKHEID (WKA) / urenregistratie

De gewerkte uren als onderaannemer moet worden bijgehouden in Docsure. Door de verplichte urenregistratie hebben we samen met de klant een nauwkeurige planning en overzicht van je productie. 

De Wet ketenaansprakelijkheid (Wka) maakt de aannemer van een werk aansprakelijk voor de loonheffingen. Op zijn beurt kan de onderaannemer een deel van het werk dat aan hem is uitbesteed, 

aan een ander uitbesteden of gebruik maken van ingeleende arbeidskrachten; zo kan een keten ontstaan van (onder)aannemers/inleners die allen bij de uitvoering van één werk betrokken zijn. 

De Wka maakt elke schakel van de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels in de keten. Ook voor de Belastingdienst moet een kloppende urenregistratie in de administratie worden opgenomen.